ZINNIZ
Vedieť viac

Obsah práve pripravujeme..

O nás

Sme mladá spoločnosť s veľkou perspektívou rastu, entuziazmom a množstvom nápadov. Predpokladom pre úspech sú skúsenosti a ich nositelia. Veríme, že práve nápady a chuť robiť veci lepšie tvoria našu silnú stránku.

Kontaktné údaje

ZINNIZ, s.r.o.
Pribišova 47
Bratislava 84105
tel.: +421 903 244 777
email: info@zinniz.sk

IČO: 50 293 842
DIČ: 2120 25 9867

Spoločnosť ZINNIZ, s.r.o je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110910/B

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky.
Nám. SNP 21, Bratislava 81101
EUR v SK : 2000 99 7348/8330
CZK v CZ : 2000 99 7348/2010
IBAN: SK61 8330 0000 0020 0099 7348
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX